Adatvédelem

 

Nyilatkozat, mely adatai védelméről és kezeléséről szól. A nyilatkozat célja


A jelen nyilatkozat célja, hogy rögzítse a TL's Magic Frames Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2011 Budakalász, Dobó István utca 2/a., cégjegyzékszám: 13-09-160437, nyilvántartó: Pest megyei cégbíróság, adószám: 24183721-1-13, ügyfélszolgálat telefon: +36-30-487-0786, ügyfélszolgálati email cím: iroda [kukac] kepkeret-bolt.hu, adatkezelés nyilvántartási száma: ), mint üzemeltető által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és ezen vállalkozás adatvédelmi nyilatkozatát és adatkezelési politikáját.


A jelen nyilatkozat célja továbbá, hogy az üzemeltető által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).


Jelen  adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza a TL's Magic Frames Kft. mint üzemeltető által működtetett

 • http://www.kepkeret-bolt.hu
 • http://www.kepfuggeszto-rendszer.hu
 • http://www.poszter-bolt.hu
 • http://www.gobelin-mintak.hu

webcímen és annak aldomain helyein elérhető weboldalak és szolgáltatások keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.Adatai védelme érdekében adatait zároltuk és a kulcshoz csak Önnek és a TL's Magic Frames Kft. adatkezelőjének van hozzáférése.

A felhasználó a

 • http://www.kepkeret-bolt.hu
 • http://www.kepfuggeszto-rendszer.hu
 • http://www.poszter-bolt.hu
 • http://www.gobelin-mintak.hu

 használatának megkezdésével elfogadja jelen tájékoztatás és nyilatkozat feltételeit.


Ezen adatvédelmi nyilatkozat folyamatosan elérhető a 

 • http://www.kepkeret-bolt.hu
 • http://www.kepfuggeszto-rendszer.hu
 • http://www.poszter-bolt.hu
 • http://www.gobelin-mintak.hu

minden oldalának láblécén vagy az adatvédelem menüpontján található linken.Adatkezelő személye

A felsorolt honlapok oldalainak

 • http://www.kepkeret-bolt.hu
 • http://www.kepfuggeszto-rendszer.hu
 • http://www.poszter-bolt.hu
 • http://www.gobelin-mintak.hu

használatával, szolgáltatásaival összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében a TL's Magic Frames Kft. azaz az üzemeltető az adatkezelő. Az üzemeltető által kezelt személyes adatokat kizárólag az üzemeltető ismerheti meg.

Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás

A felsorolt honlapok oldalainak

 • http://www.kepkeret-bolt.hu
 • http://www.kepfuggeszto-rendszer.hu
 • http://www.poszter-bolt.hu
 • http://www.gobelin-mintak.hu

böngészése és az onnan történő letöltés személyes azonosításra alkalmas adatok megadása nélkül, azaz regisztráció nélkül is lehetséges. Az elérhető szolgáltatások egyes részeinek használata azonban személyes adatok megadásához kötött. A regisztráció során az üzemeltető egyértelműen jelzi a kötelezően megadandó adatokat. Az üzemeltető a megadott adatok birtokában időszakosan hírlevelet illetve ajánlatokat küld. A kötelezően megadandó adatok az alábbiak lehetnek:


- név
- e-mail cím

Neve és e-mail címe megadásával hozzájárul ahhoz, hogy hírleveleinkkel és ajánlatainkkal megkereshessük Önt.Az adatkezelésre

 • http://www.kepkeret-bolt.hu
 • http://www.kepfuggeszto-rendszer.hu
 • http://www.poszter-bolt.hu
 • http://www.gobelin-mintak.hu

internetes oldalon található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek, számukra az üzemeltető hírlevelet küldjön. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást a felhasználó az adatkezelés tekintetében a fenti weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

A felhasználó hozhat olyan döntést, hogy bizonyos adatokat nem kíván megadni, ez azonban azt eredményezheti, hogy bizonyos szolgáltatásokat nem vehet igénybe.

A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. A nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A felhasználó bármikor kérheti regisztrációja és/vagy adatai törlését az üzemeltető ügyfélszolgálati email címén, illetve a neki kiküldött hírlevelek alján található link segítségével közvetlenül és véglegesen.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.


Weblap látogatottsági adatok kezelése

A szolgáltatást felhasználók számítógépeinek egyes adatai és IP címei a honlap-látogatottsági adatok generálása, a szolgáltatás megfelelő működtetésének biztosítása céljából naplózásra kerülnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülnek. A naplófájlok adataiból statisztika készül, a naplófájlok maximum egy évig kerülnek tárolásra. 

Adatvédelmi megoldásként a nekünk megadott és ránk bizott adatokat hét lakat fogjuk őrizni.

A felhasználók IP címeit az üzemeltető semmilyen más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne. A weblap tartalmazza a Google Analytics ingyenes látogatottsági statisztikai szolgáltatás beépülő kódját, mely látogatottsági statisztikák összesített adataihoz üzemeltető hozzáfér, azonban ezen adatokat a Google tárolja és kezeli az adatvédelmi irányelvek (http://www.google.hu/policies/privacy/) betartásával.

A felsorolt domain-ek

 • http://www.kepkeret-bolt.hu
 • http://www.kepfuggeszto-rendszer.hu
 • http://www.poszter-bolt.hu
 • http://www.gobelin-mintak.hu

semmilyen ilyen irányú cookie-ban található adatot felhasználni nem tudnak, azt kizárólag a Google használja az érdeklődésen alapuló hirdetések pontosabb célzására. Az adatokat a Google nem használja fel személyazonosításra, és nem jelenít meg személyes információn alapuló hirdetéseket. A bizalmas adatokon vagy érdeklődési kategórián (pl. faj, vallás, szexuális orientáció, egészség vagy bizalmas pénzügyi kategóriák) alapuló hirdetéseket csak a felhasználó előzetes belegyezésével jelenít meg.


"Cookie"-k („sütik”) elhelyezése, célja

A szolgáltatás egyes részeinek használatakor az üzemeltető kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a szolgáltatás hatékonyságának növelése, az adott felhasználó számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából. A „cookie” adatfájlok használatának eredményeképpen az üzemeltetőhöz került adatokat az üzemeltető nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz.

Alkalmazott cookie-k:

- Analitika, statisztika, követés cookie
- Webhelyen keresztüli követés
- Bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a használt böngészőben

- hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
- hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
- hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
- hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

E tekintetben fontos, hogy a cookie-k el nem fogadása azt eredményezi, hogy ezzel összefüggésben bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.

Ezen adatkezelés célja a szolgáltatás hatékony nyújtása, ezzel kapcsolatos értesítések, felmerült működési problémák elhárítása, felmerült viták rendezése, pontosabb tanács és árajánlat nyújtása.


Adatait titokként kezeljük és senkinek sem beszélünk róla!Adattovábbítások, harmadik személyek adatkezelései

Az üzemeltető kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában, csak az adott felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat. Ugyanez igaz az adatfájlok használatával az üzemeltető kezelésébe került adatokra. Az egyes személyes adatok harmadik személyekkel való közlésére az alábbi esetekben is sor kerülhet:

- A szolgáltatás keretén belül észlelt gyanús vagy jogsértő tevékenységekkel kapcsolatban, az üzemeltető jogosult felhívásokat vagy közleményeket küldeni vagy közzétenni, akár az egyes felhasználók adatainak felhasználásával.

- A szolgáltatás meghatározott részeit (például reklámok megjelenítése, látogatottsági statisztikák készítése) az üzemeltető adott esetben szerződéses partnereivel is végeztetheti. Ilyen esetekben előfordulhat, hogy az ilyen szerződéses partnerek részére egyes felhasználói adatok átadásra kerülhetnek. Mindemellett az ilyen szerződéses partnert titoktartási kötelezettség terheli. Ezen szerződéses partnerek az önkéntesség elvének megfelelően csak az egyes felhasználók hozzájárulásával saját jogukon és saját céljaikra is gyűjthetnek felhasználói adatokat, a jogszabályoknak és az adott személy vagy társaság saját adatvédelmi nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően. 

- Az üzemeltető együttműködik a nyomozati jogkörrel rendelkező szervekkel és a bíróságokkal a szolgáltatás keretén belül elkövetett jogsértések (például csalás, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megsértése) felderítése és szankcionálása érdekében, és teljesíti a jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkéréseket.

Jogok gyakorlása, jogorvoslatAdatai nálunk biztonságban vannak, felügyeljük védelmüket és megvédjük másoktól.

Felvilágosítás

A felhasználók jogosultak személyes adataik kezeléséről, felhasználásáról tájékoztatást kérni az iroda [kukac] kepkeret-bolt.hu e-mail címen vagy a TL's Magic Frames Kft., 2011 Budakalász, Dobó István utca 2/a. postacímen.

Jogorvoslat

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy az üzemeltető megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a 2011. évi CXII. törvény  (Infotv.) tartalmazza.

A felhasználó az Infotv. (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény), valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

Felelősség

Az adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Amennyiben az üzemeltető tudomást szerez arról, hogy a felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértő módon a szolgáltatás használata során más személy személyes adatait adja meg, a szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon használja vagy egyébként a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket megszegte illetve a szolgáltatás használata során kárt okozott, az üzemeltető mindenben együttműködik a nyomozó hatóságokkal és segíti a jogi úton történő felelősségre vonás megteremtését.

Az üzemeltető kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Módosítás

A TL's Magic Frames Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított nyilatkozatban foglaltakat.

 

2014. május 30.


TL's Magic Frames Kft. 
(szolgáltató, üzemeltető)

Képkeret bolt, a képkeretező és képakasztó mester © 2021