Minőségirányítási rendszer

minőségellenőrzés, környezetvédelemMegfelelően fejlődő szolgáltatás, technológia, működési és minőségirányítási rendszer.

Tevékenységünk középpontjában Ön, mint ügyfelünk áll. Folyamatosan törekszünk arra, hogy elvárásainak maradéktalanul megfeleljünk. Kívánságainak megfelelően fejlesztjük szolgáltatásainkat, technológiánkat, működési és minőségirányítási rendszerünket.

Vállalkozásunk elsődleges célja, hogy az igényeit hibátlan termékekkel és kifogástalan kiszolgálással elégítsük ki. Jövőnk záloga az Ön megelégedettségében rejlik, így alapvető feladatunk, egy, a cégünk egészére kiterjedő komplex minőségellenőrző rendszer bevezetése és hatékony alkalmazása. Nemcsak magas színvonalú termékeinkkel és szolgáltatásainkkal igyekszünk megnyerni magunknak, de nagy gondot fordítunk minden igényt kielégítő ügyfélszolgálatunk működtetésére is.

A fentiekben megfogalmazott céljaink elérése érdekében cégünk alapvető feladata és kötelessége a minőség iránti elkötelezettség, a minőség kultúránk fejlesztése, az Ön által megfogalmazott követelmények maximális teljesítése, kiváló minőségű kiszolgálás biztosítása a hibák megelőzésével és a folyamatos fejlesztés megvalósítása.

Meggyőződésünk, hogy céljainkat legeredményesebben akkor érhetjük el, ha a vállalkozásunkat állandóan korszerűsítjük annak érdekében, hogy megbízható minőségű szolgáltatással időben ki tudjuk szolgálni.

Az eredményes gazdálkodás és a folyamatos fejlődés érdekében arra törekszünk, hogy szolgáltatásaink színvonalával és kapcsolódó árainkkal elégedettségét növeljük és ezáltal piaci pozíciónkat tovább erősítsük.

Célunk, hogy megismerjük és alkalmazzuk az élenjáró környezetvédelmi gyakorlatokat, megelőzzük a környezetszennyezést, csökkentsük a hulladék kibocsátást és a természeti erőforrások felhasználását. Ennek érdekében minden munkatársunk elkötelezi magát a következőkre:

Vállalatunk fontos szempontként kezeli, hogy tevékenysége során megfeleljen az Európai Unió jogi normáiban megfogalmazott követelményeknek.


Cégünk elvárja minden munkatársától és beszállítóitól, hogy járuljanak hozzá a minőségirányítási rendszer sikeres működtetéséhez, állandó jobbításához és a minőségi szemlélet fejlesztéséhez.

A minőségirányítás cégünk vezetésének kiemelt feladata és felelőssége. Ezért minden munkatársunk felelős saját munkája minőségéért, folyamatos fejlődéséért, és úgy dolgozik, hogy hozzájáruljon a problémamentes munkavégzéshez.

Fontosnak tartjuk beszállítóinkkal a kölcsönös jó kapcsolat kialakítását, törekszünk minden érdekelt számára előnyös, hosszú távú együttműködési kapcsolatok kialakítására továbbá elvárjuk, hogy termékeiket és szolgáltatásaikat mindig az elvárható minőségi színvonalon biztosítsák a környezet minél magasabb szintű megóvása mellett.

Tevékenységünket a környezetvédelemmel és az erről szóló törvényi előírásokkal összhangban végezzük. A környezetvédelem szempontjából célul tűztük ki, hogy a szolgáltatásaink során folyamatosan fejlesztjük azon folyamatainkat, melyekben optimalizálni tudjuk az erőforrások felhasználását.

Célunk, hogy alkalmazzuk a környezetvédelmi gyakorlatokat, megelőzzük a környezetszennyezést, csökkentsük a hulladék kibocsátást.Magasan képzett munkatársaink tudását folyamatosan fejlesztve garantáljuk, hogy Önnek mindig mindenből a maximálist nyújthassuk.

Társaságunk a fenntartható fejlődést, a jövő generációk létfeltételeinek, lehetőségeinek biztosítását a környezettel összhangban teremti meg. Tevékenységünk, szolgáltatásaink ésszerű környezetbarát kialakítását, folyamatos továbbfejlesztését az ember és a környezet védelme érdekében valósítjuk meg.

Mi, a társaság vezetői elkötelezzük magunkat, hogy cégünk a fentebb megfogalmazott minőségi- és környezeti politikával összhangban fog működni, ezeknek megfelelően célokat tűzünk ki, amelyek megvalósítása biztosítja működésünk, tevékenységünk további fejlesztését.

A tulajdonosoknak a minőség politika betartását figyelembe véve kell a rendelkezésre álló forrásokat minél optimálisabban beosztani.

A TL’s Magic Frames Kft. minőségirányítási rendszerével az elkövetkező években is aktív és meghatározó szereplő kíván maradni  a képkeretezési szolgáltatások magyarországi piacán.

Céginformáció megbizhatósági tanusitvány